Nobels fredspris ble i år tildelt Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Vi roser valget fordi det viser at Nobelkomiteen ser betydningen av å redusere atomvåpen for å trygge vår felles fremtid. Samtidig beklager vi at Kina, nå et av verdens mektigste land, har vist total mangel på respekt for landets eneste fredsprismottaker, Liu Xiaobo.

Liu Xiaobo fikk ikke lov til å forlate Kina sammen med sin kone, Liu Xia, før han døde. Han har ikke fått noe hvilested etter sin død. Han skal forsvinne fra vår verden.

Det trengs handling for å redde hans minne fra glemselen. Vi foreslår en statue eller et minnesmerke for å minnes hans fredelige kamp for et bedre Kina.

To verdenskjente skulptører, en fra Danmark og en fra Frankrike, har allerede sagt seg villige til å skape et kunstverk til ære for Liu Xiaobo.

Marie Holzman er sinolog og president for Solidarité Chine, en uavhengig organisasjon med base i Paris som ble dannet i 1989 for å fremme og støtte ideene til den kinesiske demokratibevegelsen.

Dømt til 11 år i fengsel

Som dere vet, døde Liu Xiaobo 13. juli i år. Han var universitetsprofessor, en samvittighetsstemme i Andrei Sakharovs tradisjon, en ikkevoldsfilosof i Martin Luther Kings ånd. Han ble arrestert i 2008 og dømt til 11 års fengsel i 2009. I 2010 ble han tildelt Nobels fredspris for sin langvarige innsats for å fremme respekt for universelle verdier i sitt eget land.

Gjennom fire arrestasjoner og fengselsopphold ga Liu Xiaobo aldri opp kampen, og han vaklet aldri i troen på at han «ikke hadde noen fiender».

Med det mente han at byggingen av et demokratisk og fredelig land trengte alles innsats, og at alle til slutt ville kunne forstå at hat og vold bare kan fostre mer hat og vold.